top of page
mathieustern__edited.jpg
Terapia: Image

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään johonkin elämän solmukohtaan ja etsitään ratkaisua. Ei etsitä syyllistä, vaan mennään eteenpäin, pienin askelin.

Ratkaisukeskeisyys on käytännöllinen ja myönteinen tapa käsitellä erilaisia elämässä vaikeiksi ja epämukaviksi koettuja ongelmatilanteita. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian työskentelytavalle ominaista on vahva suuntautuminen tulevaisuuteen ja ratkaisujen etsiminen käsiteltäviin asioihin. Ratkaisut nousevat asiakkaasta itsestään uusien näkökulmien, voimavarakartoituksen sekä vahvuuksien ja taitojen kartoittamisen kautta. Havainnoimalla poikkeuksia ja tilanteessa tapahtuvia pieniäkin muutoksia päästään käsiksi muutoksen mahdollistaviin tekijöihin.

Olennainen osa ratkaisukeskeisyyttä on toivon ja pystyvyyden herättäminen asiakkaassa. Pystyvyys on omaan selviytymiseen liittyvä odotus. Vaikka tilanne olisi hyvinkin haastava, etsitään ratkaisukeskeisin menetelmin niitä osia elämästä, jotka luovat toivoa tulevasta ja jotka vahvistavat asiakkaan uskoa omaan selviytymiseensä. Ratkaisukeskeinen terapeutti tukee asiakasta jatkamaan elämäänsä eteenpäin.

Terapiamuotona ratkaisukeskeisyys sopii yksilöille ja pareille sekä perheille. Otan vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita.

Ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina en listaa erityisalaani olevia ongelmia, sillä sopivat ratkaisut ovat aina yksilökohtaisia asiakkaan elämäntilanteen ja ympäristön huomioivia kokonaisuuksia. Oikeat ratkaisut nousevat asiakkaasta itsestään terapeuttisen keskustelun ja näkökulmaa vaihtavien kysymysten kautta.

Lyhytterapialla tarkoitetaan puolestaan noin alle vuoden mittaista terapiajaksoa. Yleensä tapaamiskertoja voi olla vain muutamista aina kymmeniin kertoihin. Joskus yksikin tapaaminen auttaa asiakasta näkemään asiat toisin.

Tervetuloa ilmaiselle tutustumiskäynnille! 

Terapia: Text

Asiakaspalautteita

"Mulla on nyt niin positiivinen olo, että kaikki on taas mahdollista."
- Terapia-asiakas, kevät 2021

"Osaavin terapeutti kenellä olen ollut. Kiinnostunut asioistani ja paneutunut. Erinomainen hinta-laatusuhde."
-Terapia-asiakas, kesä 2021

"Tapaamisista olen saanut apua ja tukea elämänhallintaani. Olen löytänyt uusia näkökulmia keskustelujemme kautta. Koen myös tehtävät mielenkiintoisiksi ja minua auttaviksi. Pian työskentely on eteenpäin vievää sekä aidosti ja kunnioittavasti kohtaavaa."
- Terapia-asiakas, kevät 2021

“Olet terapeuttina ja ihmisenä helposti lähestyttävä. Keskittyminen ratkaisuihin menneisyydessä "vellomisen" sijaan on minun mielestäni hyvä konsepti - olen saanut useita uusia näkökulmia haasteisiini. 

Ymmärrystä ja haastamista on sopivassa suhteessa. Fiilikseni on aina parempi session jälkeen!“
-Terapia-asiakas, kesä 2021

"Viikoittaiset tapaamisajat toimivat hyvänä tukena graduprosessin eteenpäin viemisessä. Tapaamiset auttoivat suunnittelemaan ja jäsentämään omaa tekemistä, mutta myös huomaamaan niitä asioita, joissa oli jo onnistunut."
- Valmennusasiakas, kevät 2021

"Helppo avautua koska olet mukava ja rento ihminen. Opin uusia asioita ja näin miten terapia toimii."
- Terapia-asiakas, kevät 2021

"Pia on kiinnostunut hyvinvoinnistani  kokonaisuudessaan. Puhuimme myös perusasioiden muistamisen tärkeydestä, esim riittävä uni, ravinto ja liikunta. Niin monet asiat vaikuttavat mieleen!"
-Terapia-asiakas, kesä 2021

Terapia: Skills

Hinnasto & varaukset

Tutustumiskäynti
20 minuuttia 0€

Yksilöterapia
45 min 60€
60min 75€
90min 100€

Pariterapia
60min 85€
90min 120€

Neljän kerran pakettihinnat (alennus n. 10%):
Yksilöt 4 x 45min 215€
Yksilöt 4 x 60min 270€
Yksilöt 4 x 90min 360€

Parit 4 x 60min 305€
Parit 4 x 90min 430€

Hinnat sisältävät alv 24%.
Peruuttamatta jääneistä ajoista peritään 100% tapaamisen hinnasta. 

Terapia: About Me
bottom of page