mathieustern__edited.jpg
 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään johonkin elämän solmukohtaan ja etsitään ratkaisua. Ei etsitä syyllistä, vaan mennään eteenpäin, pienin askelin.

Ratkaisukeskeisyys on käytännöllinen ja myönteinen tapa käsitellä erilaisia elämässä vaikeiksi ja epämukaviksi koettuja ongelmatilanteita. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian työskentelytavalle ominaista on vahva suuntautuminen tulevaisuuteen ja ratkaisujen etsiminen käsiteltäviin asioihin. Ratkaisut nousevat asiakkaasta itsestään uusien näkökulmien, voimavarakartoituksen sekä vahvuuksien ja taitojen kartoittamisen kautta. Havainnoimalla poikkeuksia ja tilanteessa tapahtuvia pieniäkin muutoksia päästään käsiksi muutoksen mahdollistaviin tekijöihin.

Olennainen osa ratkaisukeskeisyyttä on toivon ja pystyvyyden herättäminen asiakkaassa. Pystyvyys on omaan selviytymiseen liittyvä odotus. Vaikka tilanne olisi hyvinkin haastava, etsitään ratkaisukeskeisin menetelmin niitä osia elämästä, jotka luovat toivoa tulevasta ja jotka vahvistavat asiakkaan uskoa omaan selviytymiseensä. Ratkaisukeskeinen terapeutti tukee asiakasta jatkamaan elämäänsä eteenpäin.

Terapiamuotona ratkaisukeskeisyys sopii yksilöille ja pareille sekä perheille. Otan vastaan kaiken ikäisiä asiakkaita.

Ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina en listaa erityisalaani olevia ongelmia, sillä sopivat ratkaisut ovat aina yksilökohtaisia asiakkaan elämäntilanteen ja ympäristön huomioivia kokonaisuuksia. Oikeat ratkaisut nousevat asiakkaasta itsestään terapeuttisen keskustelun ja näkökulmaa vaihtavien kysymysten kautta.

Lyhytterapialla tarkoitetaan puolestaan noin alle vuoden mittaista terapiajaksoa. Yleensä Tapaamiskertoja voi olla vain muutamista aina kymmeniin kertoihin. Joskus yksikin tapaaminen auttaa asiakasta näkemään asiat toisin.

Tervetuloa ilmaiselle tutustumiskäynnille! 

 

Hinnasto & varaukset

Tutustumiskäynti 20 min 0€

Yksilöterapia

45 min 45€
60min 60€
90min 75€

Pariterapia 
45min 60€
60min 75€
90min 90€

Hinnat voimassa 1.4. alkaen.

Kaikki hinnat sis. alv 24%.

NETTIVARAUS
 

Bullet Journal